Feit als fictie

Dit dossier verzamelt bijdragen van en over kunstenaars die in hun onderzoek de grens aftasten tussen documentaire en fictie. Vaak staat net de dubbelzinnige verhouding tussen documentaire en verbeelding centraal in dit werk. Deze kunstenaars baseren zich voor hun onderzoek op historische bronnen, mondelinge getuigenissen en archiefmateriaal. Toch is het resultaat geen documentaire kunst in de strikte zin van het woord. Deze kunstenaars vertalen hun bronnen naar een artistiek universum en vertroebelen zo moedwillig de grenzen tussen wat we gemeenzaam beschouwen als fictie en werkelijkheid. Centraal in de reeks staat de vraag naar de verhouding tussen feit en fictie, twee begrippen die in het huidige post-truth klimaat grondig herdacht dienen te worden.

← Terug naar overzicht

When fact is fiction

Nele Wynants

Voorliggend nummer van FORUM+ opent een dossier over onderzoek in de kunsten waarin de ingewikkelde maar onlosmakelijke verhouding tussen feiten en fictie centraal staat en bevraagd wordt.

Lees dit artikel →

TALOS/Talos. Speculatie als daad van betrokkenheid in het werk van Arkadi Zaides

Jonas Rutgeerts en Nienke Scholts

In 2016 namen de Israëlische choreograaf Arkadi Zaides en een team van medewerkers het initiatief voor een tweejarig artistiek onderzoek gebaseerd op TALOS, een Europees project dat tot doel had een mobiele robot voor de bescherming en beveiliging van de E...

Lees dit artikel →

Between Realities #Athens. Or how scenography can facilitate the re-imagination of public space

Sigrid Merx

In 2016 the scenographer Thanos Vovolis organized an exhibition on the social and political dimensions of public space as a performance space. For the occasion Platform-Scenography developed an adapted version of their Between Realities exhibition. During a period of four days ...

Lees dit artikel →

Het fragiele ik. De kracht en kwetsbaarheid van de eigen stem in podcast

Katharina Smets

Vertellers van podcasts en audioverhalen gebruiken vaak de ik-vorm. Sinds Katharina Smets evolueerde van documentaire radiomaakster zonder ik-verteller naar een autobiografische verteller, werd ze een actief personage in haar audioverhalen. Het bracht andere spelregels met zich mee voor het structureren ...

Lees dit artikel →

Epidermis II

Charlotte Lybeer

As a photographer Lybeer combines the curiosity of the journalist researching actual phenomena, the empathy of the detective infiltrating enclosed worlds, and the sensibility to capture the way fiction transforms reality.

Lees dit artikel →

Verbeeldingen van de werkelijkheid. Verleden, heden en toekomst in een theatraal kader

Nele Wynants

De artistieke projecten van Thomas Bellinck, Elly Van Eeghem en Chokri en Zouzou Ben Chikha hebben met elkaar gemeen dat ze telkens vertrekken van reëel, historisch bronnenmateriaal. Toch is het resultaat geen documentair theater in de enge zin van het woord.

Lees dit artikel →

De vergeefse ontsnapping uit het ik

Ludovik Vermeersch

Met de creatie van een alter ego roept de kunstenaar een medeplichtige in het leven die net zo goed in een rivaal kan veranderen.

Lees dit artikel →

De privécollectie van Acácio Nobre. Homo universalis van de Portugese avant-garde

Patrícia Portela

In 1999 ontdekte Patrícia Portela in de kelder van haar grootouders een doos vol teksten en ontwerpen van Acácio Nobre (1869-1968), een homo universalis van de Portugese avant-garde uit het begin van de twintigste eeuw. De man lijkt echter sa...

Lees dit artikel →