Dossier

Feit als fictie

Dit dossier tast de grens af tussen documentaire en fictie. Vaak staat net de dubbelzinnige verhouding tussen documentaire en verbeelding centraal in deze bijdragen, die gebaseerd zijn op historische bronnen, mondelinge getuigenissen en archiefmateriaal. Toch is het resultaat geen documentaire kunst in de strikte zin van het woord. De kunstenaars vertalen hun bronnen naar een artistiek universum en vertroebelen zo moedwillig de grenzen tussen fictie en werkelijkheid. Centraal staat de vraag naar de verhouding tussen feit en fictie, twee begrippen die in het huidige post-truth klimaat grondig herdacht dienen te worden.

Herfst 2018

Zomer 2018

Lente 2017

Herfst 2016

Lente 2016