← Back to overview

Summer 2016

© Frederik Beyens

metaFORUM Editorial

se-ren-di-pi-ty

Nele Wynants

Serendipiteit is een modieus woord. Het klinkt ook zo goed: de kunst van het onverwachte. Het mag dan vandaag wat romantisch klinken, toch lijkt het nog steeds relevant om serendipiteit toe te laten in werk en leven.

Read this article →

The Beethoven reception in our regions. Fétis, Hanssens andBenoit

Jan Dewilde

Er is amper onderzoek gedaan naar receptiegeschiedenis van gecanoniseerde componisten in onze contreien tijdens de negentiende eeuw, evenmin als naar de historische uitvoeringspraktijk.

Read this article →

Music for the eye. Notes to view - images to listen to

Frank Agsteribbe

Toen Frank Agsteribbe in 2013 besloot om te stoppen als artistiek leider van barokorkest B’Rock, creëerde hij daarmee de ruimte om opnieuw creatiever aan de slag te gaan.

Read this article →

Repertoire and artistic property

The hour of the monkey. The role of tension, tradition and repertoire in drama school

Clara van de Broek, Sara De Roo, Jan Joris Lamers

The acting course at Antwerp Royal Conservatoire is currently in transition. The new coordinators seize this opportunity to rethink the acting training.

Read this article →

Repertoire and artistic property Artistic contribution

What is an original image? Bearer of meaning - Maker of meaning

Karin Hanssen

Those who followed the art history of the last few centuries know that reprising images is not unheard of. In art history there are many examples of reuse.

Read this article →

Art clinic. Prevention and treatment of complaints from professional players

Nathalie Roussel

Klachten komen frequent voor bij kunstenaars. Indien zij te lang wachten alvorens professionele hulp in te roepen, wordt het moeilijker om deze klachten aan te pakken.

Read this article →

Shakespeare in the Low Countries

Play Macbeth. From the Cold War in Prague to a sublime catharsis in Antwerp

Toon Brouwers

Naar aanleiding van het Shakespearejaar, vierhonderd jaar na de dood van de beroemde auteur, initieert Toon Brouwers een reeks over memorabele voorstellingen van Shakespeare in Antwerpen.

Read this article →

Ex Libris

A book with deadly consequences: Lexikon der Juden in der Musik

Jan Dewilde

Goebbels vaardigde, als hoofd van de Reichskulturkammer, een zwarte lijst uit van 108 verboden componisten, meteen het begin van een doorgedreven nazicensuur in het domein van de muziek.

Read this article →

Review

More than music

Matthias Heyman

Jazz wordt vaak voorgesteld als een autonome kunstvorm die vanuit een inherente stilistische logica is ontstaan, in een traditie van art for art’s sake waarbij de muziek evolueert dankzij de creatieve genialiteit van een select clubje ‘meesters’.

Read this article →

Review

Unheard flute music

Hannah Aelvoet

Een paar jaar geleden kreeg het fluitconcerto van Peter Benoit een nieuwe ambassadeur. De jonge Chileense fluitist Sebastian Hidalgo raakte geboeid door dit werk en voerde het in 2013 uit in Sankt Augustin-Hangelar en Bonn.

Read this article →

Review

'Liszt est un prophète, Chopin est un poète'. Paris as the epicentre of piano culture

Jan Dewilde

Het amusante én leerzame oordeel dat de salonnière en columniste Delphine de Girardin op 6 april 1845 publiceerde in La Presse, leert hoe bepalend de pianisten die vóór 1830 in Parijs arriveerden, voor het latere muziekleven waren.

Read this article →