Editoriaal

Editoriaal

Assia Bert, Elisa Seghers

Beste lezer,

FORUM+ verschijnt doorgaans drie maal per jaar. Deze keer maken we een uitzondering, de winterse editie wordt in dit lentenummer ondergebracht. Dit dubbeldikke nummer presenteert een grote diversiteit aan bijdragen. Tegelijk zijn deze opmerkelijk verweven:

De bijdragen van Alina Cristea en Philip Lüschen bewegen zich in bebouwde landschappen en bevragen deze cultivatie. Philip Lüschen onderzoekt hoe we leven binnen stedelijke omgevingen: leidt zijn praktijk tot nieuwe vormen van aanwezigheid in en ontmoeting met deze omgeving? Alina Cristea laat zich via beeldarchieven terugvoeren naar Boekarest onder het communistische regime. Ze reconstrueert het spanningsveld tussen de stadsontwikkeling en haar familiegeschiedenis. Woonhuizen ruimden plaats voor staatsinfrastructuur, de emotionele waarde van materie wordt voelbaar.

De gedachte dat materie gevoelig en levendig is, erkent ook Patrícia Domingues. Zij verbreedt de blik van de impact van menselijke handelen naar krachten die latent aanwezig zijn in materialen en omgevingen. Haar bijdrage onderzoekt hoe een beeld van een landschap te recreëren door processen van fragmentatie. De methode van uitpuren komt ook terug bij Aline Verstraten, die via het wegpellen van lagen tot een diepere betekenis komt.

Meerdere bijdragen schrijven zich in binnen een groter geopolitiek verhaal. In Ivoorkust verkent filmmaker Peter Krüger in N, the madness of reason een gelaagde werkelijkheid die zowel rationeel als spiritueel bewustzijn omvat. Hannes Verhoustraete reflecteert over zijn documentaire filmessay Broken View, dat de toverlantaarn in Congo tijdens de koloniale tijd als onderwerp neemt. Het onderzoek van Annelys de Vet situeert zich in Palestina. In haar bijdrage wikt en weegt ze de woorden disarming design, die meermaals terugkwamen doorheen haar traject.

Het doorvoelen van taal is ook de drijfveer van Katarina Antunovic; ze brengt een persoonlijk verslag van haar zoektocht naar de betekenis van het woord perversiteit. Doorheen haar traject groeit de complexiteit en spanwijdte van deze betekenis. Transformatie is een vruchtbare observatie die ook Paulo de Assis en Kevin Toksöz Fairbairn als onderwerp nemen. Paulo de Assis pleit voor een provocatieve reconfiguratie van westerse muziek, die hij “Music 2.0” noemt. Kevin Toksöz Fairbairn onderzoekt via Kwakwaka'wakw sjamaan Quesalid hoe het lichaam tijdens een performance een permanente metamorfose ondergaat.

Recensies sluiten naar goede gewoonte het nummer af. Henny Dörr staat stil bij disseminatie, laat haar bijdrage een uitnodiging zijn om het eerdere FORUM+ dossier “Onderzoeksmethoden in de kunsten” er nog eens op na te slaan. Tot slot bespreekt Rudi Laermans PUBLICING: Practicing Democracy Through Performance van Danae Theodoridou. Net zoals in de openingsbijdragen, staat de handelende mens in een publieke context hierin centraal.

Met deze uiteenlopende combinatie aan bijdragen wensen we jullie veel leesplezier.

Namens het redactiesecretariaat van FORUM+

Assia Bert en Elisa Seghers