Artistieke bijdrage

Punk Pong

Nico Dockx, Dennis Tyfus
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Het merendeel van het drukwerk dat kunstenaars Nico Dockx en Dennis Tyfus produceren met hun respectievelijke labels Curious en Ultra Eczema komt tot stand via samenwerkingen met andere kunstenaars, schrijvers, muzikanten, architecten en performers. Collega’s uitnodigen, met hen in interactie treden, ideeën uitwisselen en ten slotte ook samen creëren, is een even essentieel als noodzakelijk gegeven binnen hun artistieke praktijk. De persoonlijke relaties die ze hebben met andere kunstenaars vormen hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Als uitgevers willen ze zich niet alleen inzetten voor, maar ook communiceren over zowel hun eigen als andermans praktijk, vanuit een onmiddellijk en wederzijds begrip van elkaars werk. Dit alles is gebaseerd op ideeën over vriendschap en commoning, een nieuwe, in de marge gegroeide en op de praktijk gestoelde ideologie binnen de samenleving en binnen de kunsten.

Most of the printed material that artists Nico Dockx and Dennis Tyfus produce under their respective Curious and Ultra Eczema imprints comes into being as a result of collaboration with other artists, writers, musicians, architects and performers. Getting together with colleagues, interacting with them, exchanging ideas and finally creating something together, is an element of their artistic practice that is just as essential as it is necessary. The personal relationships they have with other artists is the primary jumping-off point. As publishers they not only want to promote and communicate about their own practice but about that of others as well on the basis of an immediate and mutual understanding of each other’s work. This is based on ideas about friendship and commoning, a new ideology that has grown up in the margins of society and the arts and which is rooted in practice.

De commons is gebaseerd op delen, of gedeeld (intellectueel) eigenaarschap en nieuwe sociale coöperaties, aldus de inleiding van het dit najaar verschenen Commonism. A New Aesthetics of the Real (Valiz Publishers), waarvan Nico Dockx en Pascal Gielen de samenstellers zijn. Aanhangers en beoefenaars beargumenteren dat sociale relaties financiële en contractuele relaties kunnen vervangen. Ze pleiten voor solidariteit, en vertrouwen op peer-to-peerrelaties om nieuwe productiewijzen te ontwikkelen. Binnen zo’n denkkader startte Dockx op 12 juli 2017 een jaarlange conversatie met Dennis Tyfus, in de vorm van een dagelijkse vraag-en-antwoordsessie in tekst, beeld en geluid. Deze conversatie wordt dit najaar uitgegeven bij Curious in de vorm van een monografisch boekwerk van Tyfus. Voor hun bijdrage aan FORUM+ zetten ze hun gesprek nog even voort. Tyfus maakte tien nieuwe collages, die op hun beurt worden begeleid door enkele gedichten van Nico Dockx. Gedichten en collages zijn van nature onafgewerkt en niet gefixeerd, stellen de kunstenaars. Ze nodigen ons uit om ze te voltooien, de leegtes in te vullen en de puntjes te verbinden.

+++

Dennis Tyfus (1979)

staat bekend om zijn moeilijk te categoriseren oeuvre. Dat varieert van tekeningen, schilderijen, installaties en video’s, tijdschriften en boeken (gepubliceerd en gedistribueerd onder zijn eigen label Ultra Eczema), tot muziek, vinylproducties en radioprogramma’s op Radio Centraal, of concerten en uitvoeringen, georganiseerd door Antwerpse locaties die door kunstenaars uitgebaat worden zoals Gunther, Stadslimiet, Pinkie Bowtie en sinds een paar weken De Nor, een permanent paviljoen dat functioneert als een openluchtverblijf voor zijn collaboratieve praktijk. Binnenkort loopt van hem een solotentoonstelling in het Middelheimmuseum in Antwerpen.

Nico Dockx (1974)

De wind past goed bij Nico Dockx. De wind wervelt rond en is gratis. Niemand bezit de wind. Niemand kan hem houden. Hij raakt iedereen individueel en alles in het bijzonder. Dat is wat kunst voor Nico Dockx kan zijn. Zacht als een briesje, of riskant als een orkaan. Met Louwrien Wijers, Egon Hanfstingl en vele anderen werkte hij aan zijn doctoraatsonderzoek The New Conversations, dat hij in 2014 succesvol verdedigde in Parijs op uitnodiging van Pierre Bal-Blanc. Met Pascal Gielen organiseerde hij de zomerscholen Mobile Autonomy (2015) en Making Public Domain (2017). Hij is medeoprichter van interdisciplinaire projecten als Building Transmissions (2001-2013), Extra Academy (2010-…), A Dog Republic (2012-…) en la Galerie Imaginaire (2015-…) en werkt samen met Lightmachine Agency.