Dit artikel verscheen in FORUM+ vol. 22 nr. 3

‘Interpretation is the revenge of the intellectual upon art’

Nicolas Baeyens
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen

Beeldhouwer Nicolas Baeyens maakte voor FORUM+ een visuele bijdrage waarin hij op basis van een collagetechniek een aantal canonieke beelden uit de kunstgeschiedenis verknipt tot nieuwe, dynamische beelden. Hij zet ze in relatie tot citaten uit de esthetica en filosofie. Op die manier geeft hij inzage in zijn werkmethode. Hij biedt tevens een reflectie op de relatie woord en beeld, en de vraag naar wat esthetica en theorie kan betekenen voor het maken van beelden.

Sculptor Nicolas Baeyens created a visual contribution for FORUM+ in which he cut several canonical images from the history of art into new, dynamic images by employing collage techniques. He juxtaposed them with quotations from aesthetics and philosophy. In this way he raised the veil as to his way of working. He also offers a reflection on the relationship between word and image, as well as an inquiry into the significance of aesthetics and theory for the creation of images.

Voor elke tekening maak ik gebruik van een collagetechniek die bestaat uit een verknipte afbeelding van een kunstwerk. Deze werken staan afgebeeld in een oud kunsttijdschrift Jardin des arts (1956-1963).1 De techniek van het verknippen en schrappen is een belangrijk onderdeel van mijn beeldend werk. Deze fragmenten van eigen beelden, afbeeldingen en nieuwe materialen zijn de bouwstenen voor elk beeldend werk (video, sculptuur, tekening, enzoverder). Het proces stopt niet bij een bepaald resultaat. Elk beeld op zich kan terug vernietigd worden en zich ontpoppen tot een nieuw werk. Er is geen verzoening mogelijk met het eindresultaat. Hierdoor wordt er een diepte en gelaagdheid gecreëerd die op voorhand niet vast ligt. Het is een zoektocht naar een wederkerende, fragmentarische opbouw. Het beeld komt tot stand door vreemde, niet passende stukken bij elkaar te brengen.

In mijn werk streef ik naar verlies van eenheid en focus. Dit verlies tracht ik te bundelen in een nieuw complex beeld dat op zichzelf weer een eenheid vertegenwoordigt. De input is duidelijk, enkelvoudig en monolithisch. De output is onduidelijk, onbepaald en zinderend. Het beeld is wankel en gehoorzaamt niet aan wat wij kennen. Het is een streven naar perfectie dat op voorhand gedoemd is tot falen, een vicieuze hervorming en vervorming. Uiteindelijk is het beeld een neerslag, de kern en bundeling van beleving. Een beleving die alle kanten uitgaat en chaotisch is.

+++

Nicolas Baeyens

Nicolas Baeyens is docent beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (AP Hogeschool Antwerpen), opleiding Vrije kunsten, Beeldhouwkunst. Daarnaast is hij coördinator bij SW Levanto Patrimoniumzorg. Als kunstenaar maakt hij monumentale beelden uit staal, koper en papier. De beelden worden afgewerkt met
polyurethaanschuim en krijgen meestal een coating van kunststof. De laatste reeks beelden zijn gemodificeerd in een scrap machine. De werken zijn geen op zichzelf staande entiteiten, maar treden steeds in dialoog met video en grote wandtekeningen.

nicolas.baeyens@ap.be
www.nicolasbaeyens.com

Noten

 1. De citaten en de originele beelden komen uit volgende publicaties:

  A. Jouffroy, ‘Biographie des peintres’, Jardin des arts, Numéro spécial (1960), p. 46-68;

  D. François, ‘La sculpture polychrome espagnole’, Jardin des arts, 100 (1963), p. 70-75;

  C. Perussaux, ‘Les débuts de Toulouse-Lautrec dans l’estampe’, Jardin des arts, 72 (1960), p. 13-17;

  L. Gillet, ‘Giotto et les fresques d’Assise’, Jardin des arts, 25 (1956), p. 3-10;

  B. Pasternak, Dokter Zjivago. Utrecht 2009, p. 439. (Vertaald uit het Russisch door Nico Scheepmaker);

  A. Tarkovski, De verzegelde tijd: beschouwingen over de filmkunst. (Citaat T. Mann) Groningen 2006, p. 54;

  S. Sontag, Against interpretation and other essays. New York 1966. www.susansontag.com, (14 juni 2015).