Tekenen als methode Artistieke bijdrage

City in Reverse. Verven op plastiek

Karen Vermeren
Sint Lucas School of Arts Antwerpen

De kalksteenmijn in Rüdersdorf, vlakbij Berlijn, voorziet de Duitse hoofdstad van steen die wordt omgezet in mortel, cement en beton. Het geologisch landschap vormt zo de basis van de stad, waarbij de grondstoffen worden opgenomen in landkaarten. De stenen passeren de afbakeningen rondom het terrein en verplaatsen zich via constructies, ladders en netten om zich te nestelen in het nieuwe grid van de stad.

The limestone quarry at Rüdersdorf close to Berlin provides the capital with stone that is then transformed in mortar, cement and concrete. In this way the geological landscape forms the basis of the city, with the raw materials being absorbed into cartographies. The stones pass the boundaries of the site and move via structures, ladders and nets to settle into the new grid of the city. The painter Karen Vermeren uses her research to question traditional ideas about landscape art. Her work seeks new representations of the geological landscape in two-dimensional in-situ installations.

In haar onderzoek stelt Karen Vermeren de traditionele opvattingen van landschapsschilderkunst ter discussie. Haar werk zoekt naar nieuwe representaties van het geologisch landschap in tweedimensionale in-situ installaties. Vermeren bevraagt de benadering van het natuurlandschap en benadrukt de afhankelijkheid van de structurering door de mens en de blik in het bijzonder. Door een grid van de tentoonstellings- en/of boekruimte over het geologisch landschap te schuiven krijgt het verbrokkelende landschap een nieuw kader. Voor deze beeldende bijdrage werd samengewerkt met AIR Berlin Alexanderplatz, ondersteund door Kunsten en Erfgoed Vlaanderen.

© Karen Vermeren, City in Reverse, Acryl en uitsneden op plastic, meerdere lagen A4, 2017-2018.

© Karen Vermeren, City in Reverse, Acryl en uitsneden op plastic, meerdere lagen A4, 2017-2018.

© Karen Vermeren, City in Reverse, Acryl en uitsneden op plastic, meerdere lagen A4, 2017-2018.

© Karen Vermeren, City in Reverse, Acryl en uitsneden op plastic, meerdere lagen A4, 2017-2018.

© Karen Vermeren, City in Reverse, Acryl en uitsneden op plastic, meerdere lagen A4, 2017-2018

© Karen Vermeren, City in Reverse, Acryl en uitsneden op plastic, meerdere lagen A4, 2017-2018

+++

Karen Vermeren

behaalde een master in de Kunsten (schilderkunst) aan LUCA School of Arts, Gent (2005), gevolgd door een doctoraat in de Kunsten aan Sint Lucas School of Arts Antwerpen en Universiteit Antwerpen (2018) en verschillende residenties. Haar werk wordt regelmatig tentoongesteld in België en het buitenland, onder andere in MAS Antwerpen, Beursschouwburg Brussel, Lieux-communs Namen, Studio PRÁM Praag, European Triennial Mons, en ze won in 2015 de International Glass Prize.