Editoriaal

When fact is fiction

Nele Wynants

Voorliggend nummer van FORUM+ opent een dossier over onderzoek in de kunsten waarin de ingewikkelde maar onlosmakelijke verhouding tussen feiten en fictie centraal staat en bevraagd wordt.

Lees dit artikel →

Dossier Feit als fictie

TALOS/Talos. Speculatie als daad van betrokkenheid in het werk van Arkadi Zaides

Jonas Rutgeerts en Nienke Scholts

In 2016 namen de Israëlische choreograaf Arkadi Zaides en een team van medewerkers het initiatief voor een tweejarig artistiek onderzoek gebaseerd op TALOS, een Europees project dat tot doel had een mobiele robot voor de bescherming en beveiliging van de E...

Lees dit artikel →

Dossier feit als fictie

Between Realities #Athene. Of hoe scenografie nieuwe betekenissen van openbare ruimtes kan stimuleren

Sigrid Merx

In 2016 organiseerde scenograaf Thanos Vovolis een tentoonstelling over de sociale en politieke dimensies van de publieke ruimte als een ruimte voor performance. Voor deze gelegenheid ontwikkelde Platform-Scenography een aangepaste versie van hun tentoonstelling Between Realities. Gedurende vier dagen verkende het ...

Lees dit artikel →

Beeldkatern

(Dis)placed interventions. Tussen gedeelde en publieke ruimte

Elly Van Eeghem

Sinds 2012 richt kunstenaar Elly Van Eeghem haar blik en lens op hoe steden veranderen. In de voorbije zes jaar werkte ze in verschillende stadswijken in Parijs, Berlijn, Montreal en Gent. Ze gebruikte foto- en video-opnames, acties in de publieke ruimte ...

Lees dit artikel →

Dossier feit als fictie

Het fragiele ik. De kracht en kwetsbaarheid van de eigen stem in podcast

Katharina Smets

Vertellers van podcasts en audioverhalen gebruiken vaak de ik-vorm. Sinds Katharina Smets evolueerde van documentaire radiomaakster zonder ik-verteller naar een autobiografische verteller, werd ze een actief personage in haar audioverhalen. Het bracht andere spelregels met zich mee voor het structureren ...

Lees dit artikel →

Ex Libris

Componisten in ballingschap: oorlogsmuziek uit de Conservatoriumbibliotheek

Jan Dewilde

Nu de herdenkingsindustrie in België rond de Groote Oorlog naar haar einde loopt, valt het op dat muziekwerken van getuigen en slachtoffers van het oorlogsgeweld in de hele programmering maar karig aan bod kwamen. Hoe componisten in Belgische contreien de o...

Lees dit artikel →

Recensie

Ongewone ontmoetingen

Julie De Smedt

Ooit al een vlieg op de muur willen zijn bij andermans gesprekken? Of benieuwd naar het denkproces van jouw medemens en waarom die iets zegt of net niet zegt? Dan biedt het boek Ik weet niet wat jij gaat zeggen ...

Lees dit artikel →

Recensie

Herman Teirlinck, de man met de vele levens

Toon Brouwers

Van Teirlincks familiaal leven was tot voor het verschijnen van deze biografie niet echt veel bekend. Dat hij tweemaal gehuwd was, vele vrienden en vriendinnen had, wisten we al. Dankzij grondig onderzoek heeft Van den Bossche ons een genuanceerder beeld gegeven van Teirlincks persoonlijkheid, die niet alleen interessante aspecten, maar ook minder fraaie trekken vertoonde.

Lees dit artikel →

Dialoog

Dwell / Act / Transform. Drie perspectieven op een expo over artistiek onderzoek

Anke Coumans, Peter Sonderen, Ruth Benschop en Sara Malou Strandvad

In november 2017 stelde het lectoraat Image in Context van Academie Minerva te Groningen in zijn jaarlijkse tentoonstelling en symposium onder de noemer Artistic Research in the North de wijze van publiekelijk maken van onderzoek centraal. Als tentoonstellen een geëigende v...

Lees dit artikel →

Dossier feit als fictie

Between Realities #Athens. Or how scenography can facilitate the re-imagination of public space

Sigrid Merx

In 2016 the scenographer Thanos Vovolis organized an exhibition on the social and political dimensions of public space as a performance space. For the occasion Platform-Scenography developed an adapted version of their Between Realities exhibition. During a period of four days ...

Lees dit artikel →

Dossier feit als fictie

TALOS/Talos. What sort of future do we want to see performed?

Jonas Rutgeerts and Nienke Scholts

In 2016 the Israeli choreographer Arkadi Zaides and a team of collaborators embarked on a two-year artistic research initiative based on TALOS, a European project aimed at developing a mobile robot for protecting and securing Europe’s borders. The article uses th...

Lees dit artikel →

Call, Oproep

Oproep voor bijdragen / Call for contributions

De redactie van FORUM+ lanceert een oproep voor bijdragen in een dossier rond tekenen. The editors of FORUM+ are calling for contributions to a themed issue on drawing.

Lees dit artikel →

Dialoog

Dwell / Act / Transform. Three views of an exhibition on artist research

Anke Coumans, Peter Sonderen, Ruth Benschop and Sara Malou Strandvad

In November 2017 the Image in Context lectorship of Academie Minerva in Groningen took, in its annual exhibition and symposium, the way in which research is made public as its central theme with the name Artistic Research in the North. If ...

Lees dit artikel →