Editoriaal

Denken in beweging

Timmy De Laet

Is een dansend lichaam ook een denkend lichaam? Choreografie wordt vaak beschouwd als een kwestie van verworven techniek of als de uitdrukking van intuïtieve impulsen. Een teveel aan bewustzijn of reflectie zou in beide gevallen hinderlijk – zo niet nefast – zijn ...

Lees dit artikel →

Dossier dans

Eenmaal rond de schouwburg: Wandelen als choreografische praktijk

Martin Nachbar

Wandelen, kuieren, lopen – het zijn dagelijkse handelingen die iedereen vaak onbewust doet. Maar het zijn ook bewegingsvormen die het onderwerp van choreografisch onderzoek kunnen uitmaken. In dit artikel werpt choreograaf en artistiek onderzoeker Martin Nachbar licht op hoe hij een pa...

Lees dit artikel →

Dossier dans

Hedendaags dansonderwijs

Natalie Gordon, Caroline D'Haese

Dansonderwijs staat vandaag de dag voor vele uitdagingen. Zowel onze samenleving als het veld van de hedendaagse dans zijn de voorbije jaren zodanig veranderd dat dansdocenten zich genoodzaakt zien om traditionele onderwijsmethoden kritisch onder de loep te nemen. Op basis ...

Lees dit artikel →

Dossier dans

Interdisciplinariteit tot de tweede macht

Jonas Rutgeerts, Anneleen Masschelein, Pascal Delheye, Benedicte Vanwanseele, Frederik Tryen

Hoewel verschillende vormen van dansonderzoek zichzelf bestempelen als interdisciplinair en open, liggen de gebruikte modellen van interdisciplinariteit in de praktijk behoorlijk ver uit elkaar. In dit artikel zetten de auteurs een eerste stap in de ontwikkeling van een ‘interdisciplinariteit tot de...

Lees dit artikel →

Beeldkatern

Precipitaten*

Robbert&Frank Frank&Robbert

Geïnspireerd door de grottekeningen van Lascaux, Egyptische hiëroglyfen en protoschriften uit Mesopotamië, werkt het kunstenaarsduo Frank&Robbert Robbert&Frank aan nieuwe objecten waarin ze hun eigen leven en werk documenteren in eenvoudige symbolische lijntekeningen. Deze tekeningen zij...

Lees dit artikel →

De natuur aan zet

Lieze Roels

De artistieke praktijk van de Belgisch-Portugese kunstenares Maria Lucia Cruz Correia wordt gekenmerkt door een grondige aandacht voor de ecologische uitdagingen en wandaden die het hedendaagse antropoceen typeren. Correia gaat steevast op zoek naar de meest doeltreffende strategieën om h...

Lees dit artikel →

Beelden in transitie

Nicolas Baeyens

Wat kan in onze snel veranderende wereld de betekenis zijn van een traag en per definitie statisch medium als beeldhouwkunst? Die vraag staat centraal in het werk en onderzoek van beeldhouwer Nicolas Baeyens. Als beeldend kunstenaar verkent hij de wisselende ...

Lees dit artikel →

Stilte dirigeren

Thomas R. Moore

Stiltes zijn een essentieel onderdeel van muziek. Wanneer stilte nauwkeurig wordt gemeten, zoals in Michael Maierhofs Zonen 6 voor gitaarorkest, kan deze een hele compositie structureren en de luisteraar helpen om een stuk zin te geven. Het artistieke gebruik ervan heeft ...

Lees dit artikel →

Interview

An Equal Music

Eugeen Schreurs

In het onderzoeksproject An Equal Music bestudeerde hoboïst Luk Nielandt de verbinding tussen oude instrumenten (pommers of schalmeien als voorlopers van de hobofamilie) en nieuwe instrumenten (de moderne hobo). De focus lag op de professionele rietblazers die de oude i...

Lees dit artikel →

Ex Libris

Het succes van mechanische muziek

Jan Dewilde

Het succes van de mechanische muziek en de sociale keerzijde van de medaille Grafofoon van Columbia Phonograph Co. New York & Paris, eind negentiende eeuw (privécollectie JD). © Jan Dewilde Klinkende muziek – en bij uitbreiding alle geluid – is u...

Lees dit artikel →

Recensie

Meer dan ooit een compagnon de route

Matthias Heyman

Gebhardt, Nicholas, Nichole Rustin-Paschal and Tony Whyton, red. The Routledge Companion to Jazz Studies. New York and Londen: Routledge, 2019. 481 pp. ISBN: 97811382311609 Tussen 2010 en 2013 liep het Europese onderzoeksproject Rhythm Changes: Jazz Cultures and European Identities. Hierin reflecteerde een tiental onderzoekers van ...

Lees dit artikel →

Recensie

Handboek voor toneelschrijvers?

Klaas Tindemans

Christophe, Nirav. Tienduizend idioten. Poëtica, schrijfproces en pedagogie van het hybride theaterschrijven vanuit Bakhtins ‘Meerstemmigheid’. Amsterdam/Utrecht, International Theatre and Film Book Publishers, i.s.m. HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 2018. 408 pp. ISBN: 9789064038273 De flaptekst ...

Lees dit artikel →

Editorial

Thinking Movement

Timmy De Laet

Is a dancing body also a thinking body? Choreography is commonly considered to be either a matter of internalized technique or the expression of intuitive impulses. In both cases, a surplus of consciousness or reflection would be obstructive – if not no...

Lees dit artikel →

Artistic research as an integrative force

Paul Craenen

From academic demands to professional needs[^The text is a revised and elaborated version of a lecture presented at the EPARM conference for artistic research 2019, held at the Gheorghe Dima Academy of Music in Cluj Napoca (Romania) on 28-30 March 2019.] ...

Lees dit artikel →

Dossier dance

Contemporary dance education

Natalie Gordon, Caroline D’Haese

Dance education faces many challenges today. Both our society and the field of contemporary dance have changed to such an extent that dance educators are required to critically rethink traditional teaching methodologies. Based on their two-year research project ‘The Role of...

Lees dit artikel →

Dossier dance

Once around the Theatre: Walking as Choreographic Practice

Martin Nachbar

Walking, strolling, running – these are everyday activities that everyone often does unknowingly. But these are also forms of movement that can be the subject of choreographic research. In this article, choreographer and artistic researcher Martin Nachbar sheds light on how he...

Lees dit artikel →

Conducting Silence

Thomas R. Moore

Silences are an essential part of music. When rigorously measured, like in Michael Maierhof’s Zonen 6 for guitar orchestra, silences can structure an entire composition and help the listener make sense of a piece. Their artistic usage also has a dr...

Lees dit artikel →